Jeśli chcesz do mnie przyjechać, przyjeżdżaj.

  • przyjechać ‑jadę ‑jedziesz pf, impf przyjeżdżać = to come, arrive (by vehicle)