Jeśli chce, potrafi dotrzymać tajemnicy. (Sentence Note)

  • dotrzymać -am -asz (pf), (impf) dotrzymywać -muję -jesz or -mywam -asz + Gen or + Acc = to keep (word, promise. company)