Jej uczciwość nie podlega dyskusji. (Sentence Note)

  • uczciwość (f noun) = honesty, integrity