Jej słowa okazały się być prawdą.

  • okazać okażę ‑żesz pf, impf okazywać ‑zuję ‑jesz = to show, demonstrate, display.
  • & się = to turn out, to prove to be