Jej mąż je wszystko, co ona przed nim postawi. (Sentence Note)

Note: postawić (-wię -wisz) (pf), (impf) stawiać = to place, locate, stand, pose. ~ na swoim , have one’s way. ~ na +Accusative = to bet on. ~ kogoś na nogi = put someone (back) on their feet. ja -wię = I’ll treat. ~ się = put on a big show. stawiać się = make an appearance

1 Like