Jej krzyk ściągnął policję. (Sentence Note)

  • ściągać ‑am ‑asz impf, pf ściągnąć ‑nę ‑niesz = 1] to pull down 2] to pull off (the internet) 3] to collect 4] to draw tight. 5] to crib (plagiarize) 6] to tap (wire)
  • ściągnąć kogoś (phrasal) = to draft someone in (e.g. an expert to resolve a situation), to draw (drag) someone in (to a situation)