Jej imię wtedy brzmiało Agnes. (Sentence Note)

  • brzmieć brzmi (usually 3p) impf, pf zabrzmieć = to sound, resound, resonate, ring
  • jego/jej imię brzmiało = phrase = literally, his/her first name sounded = his/her name was