Jego życie jest zagrożone. (Sentence Note)

zagrożony (aj) = endangered, threatened