Jego Wysokość czeka.

English Translation

His Majesty (Highness) is waiting.

Wasza Wysokość = Your Highness