Jego wcześniejsze sukcesy nie mają znaczenia.

Correction

His earlier successes count for nothing

1 Like