Jego sprawozdanie wygląda na prawdziwe.

  • sprawozdanie n.noun = report