Jego roczny dochód przekracza 100.000 dolarów.

  • dochód ‑chodu mi.noun (often plural) = income, revenue. profit
  • przekroczyć ‑czę ‑czysz pf, impf przekraczać = to transgress, cross, exceed, break (a rule, the law)