Jego opinia dała nowe światło na tę kwestię.

  • kwestia f.noun = matter, issue, question