Jego muzyka osiągnęła wielką popularność za granicą.

  • osiągnąć ‑nę ‑niesz pf, impf osiągać = to achieve, attain, accomplish