Jego lekarz zalecił mu powstrzymać się przed piciem.

  • zalecić ‑cę ‑cisz pf, impf zalecać = to advise, recommend
  • polecić ‑cę ‑cisz pf, impf polecać +A +D = to recommend. entrust s.t. to s.o.