Jego ciekawość nie znała granic. (Sentence Note)

  • ciekawość f.noun = curiosity.
  • z ~ści = out of curiosity