Jego babcia wygląda zdrowo.

zdrowy (m pred aj zdrów) aj = healthy, well, sound. av zdrowo