Jeg synes det er rart at ingen ute i gaten på denne tiden av døgnet.

English Translation

I think it’s strange that no one is on the street this time of the day.

Almost positive that it should be “at ingen er ute i gaten”

1 Like