Jeg strøk på prøvene.

stryke* [ˈstrʏːke] v ( -røyk/-røk; -røket)