Jeden z pocisków uszkodził mu kręgosłup.

  • uszkodzić ‑dzę ‑dzisz uszkodź pf, impf uszkadzać trans = to harm, damage
  • kręgosłup mi.noun = backbone, spine