Jeden z jej trzech samochodów jest niebieski, pozostałe są białe. (Sentence Note)

  • pozostały (adj) = remaining, left over