Jeden z dwóch musi odejść.

English Translation

One of the two has to go.

odejść ‑jdę ‑dziesz odszedł odeszła pf /// impf odchodzić ‑dzę ‑dzisz odchodź = to leave, depart (on foot), go away