Jeden język nigdy nie wystarcza. (Sentence Note)

  • wystarczyć ‑czy (3rd person only) pf, impf wystarczać + G = to be enough, to be sufficient, to suffice.
  • wystarcza = third-person singular present of wystarczać