Jasna sprawa, że Tom kocha się w Kathy. (Sentence Note)

Jasna sprawa = phrase = literally, clear/evident thing = clearly, needless to say, evidently