Jakie ubrania zazwyczaj zakładasz do szkoły? (Sentence Note)

  • założyć (-żę -żysz -łóż) (pf), (impf) zakładać = to found, establish, put in place, put on. assume. ~ się o +Accusative = to bet on.