Jakie jest prawdziwy powód, dla którego tu jesteś?

Wrong: NOT “Jakie” BUT “Jaki”
Jaki jest prawdziwy powód, dla którego tu jesteś?

1 Like

Well spotted! Feel free to report this sentence if you run into it again.