Jak wieść niesie, zjadły go rekiny.

wieść niesie = phrase = lit, the news bring = the word or rumour (is)