Jak tylko wyszedłem, zaczęło lać.

  • lać leję lejesz impf 1] pour, rain heavily. lać się pour. 2] colloq = beat