Jak tylko wyszedł z domu, zaczęło lać.

  • lać leję lejesz impf = to pour, rain heavily.