Jak się stąd wydostaniemy? (Sentence Note)

  • wydostać (-stanę -niesz) (pf), (impf) wydostawać (-staję -jesz) = to get out, extract.
  • & się = extricate oneself, get oneself out of