Jak poszedł sprawdzian z matematyki?

  • sprawdzian mi.noun = 1] a test, quiz 2] a gauge of s.t.