Jak okiem sięgnąć, wszędzie piasek. (Sentence Note)

  • sięgnąć ‑nę ‑niesz (pf), (impf) sięgać do+G = 1] to reach, stretch 2] to go back as far as (in time).
  • & po + Acc = to reach for. & do + Gen = to delve into.
  • jak okiem sięgnąć = phrase = as far as the eye can see.
  • jak sięga wzrok = phrase = as far as the eye can see