Jak na razie świetnie ci idzie. (Sentence Note)

  • Jak na razie = phrase = So far / For the time being / At this point (in time)