Jak minął dzień?(Sentence Note)

  • mijać (-am -asz impf), (pf) minąć (-nę -niesz) - to pass (time), elapse. obok +Genitive = pass by.