Jak już wpadniesz w zły nawyk, trudno się go pozbyć.(Sentence Note)

  • nawyk (mi noun) = habit
  • złe nawyki = bad habits
  • nawykowy (adj) = habitual
  • nawykły (adj) nawykli do+G = accustomed to