Jak głupio z twojej strony! (Sentence Note)

  • z twojej strony = phrase = (lit.) from your side = on your part, on your side