Jak długo wybierasz jedzenie dla siebie?(Sentence Note)

  • wybrać -biorę -bierzesz (pf), (impf) wybierać = to select, elect, pick, choose, opt for.
  • & się = to go someplace, set out for