Jak czytała list wyglądała na smutną. (Sentence Note)

na smut-nego -ną = so sad / very sad