Jak byś zareagował? (Sentence Note)

reagować ‑guję ‑jesz impf, pf +na+A zareagować = to react, respond (to stimulus)