Jag vet att du fortfarande gråter över mig ibland.

English Translation

I know that you still cry for me sometimes.

why ‘över’ but not ‘för’?

“Gråta för mig” is more like “Cry on my behalf”.

1 Like