Jag läser hans bok.

English Translation

I am reading his book.

1 Like