Jag kan inte ställa upp.

Är “ställa upp” en synonym för “hjälpa till”? Enligt wiktionary det är det men här
översättningen av detta säger att det menar “compete”

Grundbetydelsen är “att delta i en tävling eller dylikt”. “Att ställa upp för någon” är att stödja och hjälpa någon.

1 Like