Istotnie, niezłym pomysłem byłoby rozpoczęcie właśnie teraz. (Sentence Note)

  • rozpoczęcie n.noun = a beginning, a commencement, an inauguration
  • rozpocząć ‑cznę ‑niesz pf, impf rozpoczynać (trans) = to begin, start, initiate, inaugurate, launch, kick off. (intrans) & się = to begin, start, commence