Ingen köper det.

English Translation

No one’s buying it.

inte inga instället för ingen?

1 Like

Båda går bra, men “ingen” (singularis) är nog det idiomatiska valet.

Det heter också “istället”. :slightly_smiling_face:

1 Like