Im dłużej jej słucham, tym mniej ją lubię.(Sentence Note)

  • dłużej (comparative adjective of długi) = the longer
  • (literally) The longer I listen to her, the less I like her.