Ile wynosi ludność Japonii?

  • ludność f.noun = population
  • liczba ludności = population
  • populacja f.noun = population