Ile czasu zabierze dotarcie tam? (Sentence Note)

  • dotrzeć ‑trę ‑trzesz ‑tarł pf, impf docierać = to reach, to get (somewhere)
  • & do+G = to get through to.
  • & się adapt, adjust to one another