Ik kan me geen leven zonder muziek voorstellen.

The sentence sounds strange