Idź wzdłuż tej ulicy około pięciu minut. (Sentence Note)

Note. wzdłuż (preposition+Genitive) along.
‘wzdłuż i szerz’ = as far as the eye can see.