Idź szykować się do spania.

  • szykować ‑kuję ‑jesz impf = ready, prepare, array.
  • & się +do+G = to get ready for